NFSS | Retningslinjer
21959
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21959,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Retningslinjer,

1. Nettverkets navn.

Habiliteringstjenestene i Norge
Nettverk – Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv
Etablert mars 1998 på Hamar.

 

2. Målgruppe.

Ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene fra spesialisthelsetjenesten i Norge

 

3. Formål.

Nettverkets formål er å formidle kunnskap om seksualitet og samliv og spesiell kunnskap knyttet til funksjonshemmede og seksualitet. Nettverket skal bidra til kompetanseøkning på dette fagfeltet.

 

4. Styret.

Styret i Nettverket består av 5 medlemmer, en fra hver helseregion. Disse velges på Årsmøtet for perioder på 2 år. Det velges også 5 varamedlemmer på samme måte. Både voksenhabiliteringstjenesten og barnehabiliteringstjenesten skal være representert. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter Årsmøtet, med leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Vararepresentanter innkalles ved behov. Styret kan bestemme at alle vararepresentantene skal innkalles til styremøte. Styret har minimum 4 møter i året og er ansvarlig for å arrangere en årlig fagkonferanse hvor også årsmøte avvikles. Konferansen rullerer mellom regionene Styret har ansvar for koordinering av det faglige nettverket og for å koordinere og oppdatere nettsiden www.nfss.no. Styret kan nedsette egne arbeidsutvalg for å få fullført spesielle oppgaver.

 

5. Økonomi.

Det er ingen kontingent i Nettverket. Styret søker statlige midler til styrets arbeid, tilskudd til den årlige nettverkskonferansen, samt til kompetanseheving for styremedlemmene med deltakelse på en ekstern fagkonferanse årlig. Styret er forpliktet til å sende årsrapport til Helsedirektoratet innen 15.2. hvert år. Revidert regnskap for nettverket legges frem av kasserer på årsmøtet.

 

6. Årsmøte.

NFSS avholder årsmøte i forbindelse med den årlige nettverkskonferansen.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Leder av nettverket er møteleder, sekretær er referent.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4.

5. Orientering fra styret.

6. Valg.

 

7. Nettverkets oppløsning.

Ved nettverkets oppløsning vil gjenstående midler tilbakeføres til Helsedirektoratet.