Styret,

Styret i Nettverket består av 5 medlemmer, og fra hver helseregion. De velges på regionale samlinger, det er en rask programpost før årsmøtet. Det stilles ikke krav om videreutvikling i sexologi, men som er interessert i fagfolk og erfaring fra fagområdet, samt ansettelser i Habiliteringstjeneste. Disse velges i Årsmøtet i perioder på 2 år. Det velges også 5 varamedlemmer på samme måte. Både voksenhabiliteringstjenesten og barnehabiliteringstjenesten skal være representert.

 

Styret konstituerer seg selv på den første styremøte etter Årsmøtet, med leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Vararepresentanter innkalles ved behov. Styret kan bestemme at alle vararepresentantene skal innkalles til styremøte. Styret har minimum 4 møter i året og er ansvarlig for å arrangere og årlig fagkonferanse hvor også årsmøte avvikles.

 

Konferansen rullerer mellom regionene Styret har ansvar for koordinering av det faglige nettverket og for å koordinere og oppdatere nettsiden www.nfss.no. Styret kan nedsette egne arbeidsvalg for å få fullverdige spesielle oppgaver.

 • Leder

 • Hege Nilsen

  Nordlandssykehuset, Bodø
  Habiliteringsteamet for voksne, Bodø
   Kontakt

 • Nestleder

 • Eli Støylen Brandal

  Ålesund Sykehus
  Seksjon for spesialisert Habilitering, voksne, Sunnmøre
   Kontakt

 • Sekretær

 • Cathrine Pande Wølner

  Sykehuset i Vestfold
  Voksenhabilitering

  Kontakt

 • Styremedlem

 • Randi Hjelmervik

  Haugesund sykehus.
  Habiliteringsavdelingen HABU
  Kontakt

 • Kasserer

 • Hedda Sivertsen Lervold

  Sykehuset Innlaandet avd. Oppland
  Avd. for Habilitering

  Kontakt