norge

Norge

Sexologi
Deltid  60 studiepoeng, 2 år  – Grimstad.
Universitetet i Agder

 

Sexologi og funksjonshemming

Deltid. 15 studiepoeng. Kjeller, Lillestrøm

OsloMet

 

Seksuell helse og seksualitetsundervisning
10 studiepoeng, deltid, nettstudie.

OsloMet

 

E-Læring

Ingen hemmeligheter
Forebygging og håndtering av seksuell overgrep.
Stiftelsen SOR. E-læring.