SEKSUALITET

 

Gode holdninger til utviklingshemmede og kunnskap om deres rettigheter til å eie en egen seksualitet er grunnleggende for at utviklingshemmede skal ha mulighet for å utvikle sin seksualitet.

• Seksualiteten har ingen alder, den er der hele livet.

• Barns seksualitet er forskjellig fra voksnes seksualitet.

• Seksualitetens utrykk varierer fra person til person.

• Seksualiteten er uavhengig av funksjonsnedsettelse.

• Seksualitet er et viktig og grunnleggende behov for alle mennesker.

• Seksualiteten setter i gang mange følelser, fra frustrasjoner og fortvilelse til stor nytelse og glede.

 

Verdens helseorganisasjon (WHO, 1986) sin definisjon av seksualitet.
Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker.

 

Her kommer tips til nettsteder du kan finne mer infomasjon på.
Sex og samfunn
Sex og samfunn Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Her finner du mye informasjon.
https://www.sexogsamfunn.no/

 

Mangfold og muligheter.

Stiftelsen SOR har laget Mangfold og muligheter  som er en portal med flere e-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning.
E-læringskurset Betydningen av fritid, kultur og venner har et kapittel som heter
Samliv og seksualitet. Du finner også e-læringkurset ingen hemmeligheter her som hander om seksuelle overgrep
http://kurs.helsekompetanse.no/sor/
NAKUs Kunnskapsbank
https://naku.no/kunnskapsbanken/seksualitet

 

Vulva.no er en kunnskapsbasert nettside for både helsepersonell og pasienter. Her kan du lese om ulike symptomer, og få informasjon om hvor og hvordan du får hjelp.
https://vulva.no/