Seksualtekniske hjelpemidler

 

Hvis du på grunn av sykdom eller skade har dårlig eller ingen seksuell funksjonsevne, kan du få stønad til seksualtekniske hjelpemidler.

 

Funsjonsevnene må være varig (mer enn to år) og vesentlig nedsat

 

Les mer her