Prevensjon

 

Sex og samfunns Metodeboka er en håndbok i seksuell og reproduktiv helse. Boken brukes av helsepersonell som et læringsverktøy og et oppslagsverk i forberedelse til og møte med pasienter, metodeboka er tilgjengelig på nett.
https://emetodebok.no/

 

Sterilisering og steriliseringsnemnd.
Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det. 99 prosent av alle steriliseringer foretas i dag etter egen begjæring. Personer under 25 år, og personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket må søke spesielt og får da behandlet saken av en steriliseringsnemnd
Les mer om det på Helsedriektoratet sine sider.
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/sterilisering#begj%C3%A6ring-og-s%C3%B8knad-om-sterilisering

 

Her kan du bestille gratis kondomer og glidemidddel hos Helsedirektoratet.
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse