Lhbti ressuser

 

Bufdir jobber for å bedre levekårene og livskvaliteten til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner (lhbtiq)
Les mer her

 

 

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden
Les mer her

 

 

Skeiv ungdom er en ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering.
Les mer her

 

 

Oslo universitetssykehus.
Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens
Les mer her

 

 

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som opplever kjønnsdysfori og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet
Les mer her