ARMIDILO

 

Et systematisk klinisk verktøy for å vurdere risiko for vold og seksuelle overgrep hos personer med kognitive vansker og/eller psykisk utviklingshemming.

Les mer her

 

PROFESOR

 

står for «Protective + Risk Observations For Eliminating Sexual Offense Recidivism», som på norsk kan oversettes til observasjon av beskyttende faktorer og risikofaktorer for å forebygge tilbakefall av grenseoverskridende seksuell atferd. PROFESOR er en strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere og oppsummere beskyttende faktorer og risikofaktorer for ungdom og unge voksne (12–25 år) som har begått grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Les mer her

 

Kroppkunn og Sexkunn

 

Kartleggingsverktøyet er tilpasset barn, unge og voksne med utviklingshemming

Revidert i 2020.

KroppKunn

Kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser og venner og kjæreste

KroppKunn består av to deler. En del er intervju med barnet og andre delen er intervju med noen av barnets nærpersoner. Det kan være en av barnets foresatte og en lærer.

 

SexKunn

SexKunn har i den reviderte versjonen 61 spørsmål og består av syv deler som dekker: Kjønn & Kropp, Pubertet, Hygiene, Følelser og Forhold, Å ha sex, Grenser og Misbruk, og Prevensjon og Seksualopplæring.

Hoveddelen av spørsmålene besvares ved å peke på ett eller flere bilder

 

Ved spørsmål om KroppKunn og SexKunn så ta kontakt med Wenche Fjeld, wenche.fjeld@inn.no

Verktøyene kan bestilles på følgende e-postadresse, bestilling@ekkodigitaltrykkeri.no