Seksualitet og funksjonsnedsettelser-Hvordan er situasjonen i norske habiliteringsjtenester?

Da har Hedda Lervold og Jørn Isaksen ved Sykehuset Innladet HF gjort ferdig rapporten: Seksualitet og funksjonsnedsettelser- Hvordan er situasjonen i norske habiliteringstjenester.

Rapporten kan du lese her:

Rapport seksualitet og funksjonsnedsettelser