ELPIDA E- LÆRINGSKURS

 

Elpida prosjektet ønsker at noen fagpersoner i kommunene eller foreldre til personer med utviklingshemming kan lese gjennom og evaluere ett eller to av ELPIDA kurset Seksuell helse og/ eller kurset Overgang til voksenlivet

Man må registrere seg på nettsidene

http://www.elpida-project.eu/index.php/nb/e-course

Se mer