bufdir-logo

Nye retningslinjer fra Bufdir

Vold og overgrep mot barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser

Disse retningslinjene skal hjelpe deg som jobber med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep. De er til for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring, og melde fra om bekymringen din. Retningslinjene er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller «diagnostisere» personen. Det er barnevernet eller politiets oppgave.

Les nærmere om den voksne gruppen her → 

Les nærmere om barn og unge (beta) her →